วันพุธที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2551

คำขวัญราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง
เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่
ตื่นใจถ้ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน
เพลิงค้างคาวร้อยร้อย ยานยี่สกปลาดี

วันอังคารที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2551

1ชื่อหน่วยงาน


หน่วยงาน เทศด่านทับตะโก ตั้งอยู่ที่ ด่านทับตะโก หมู่ ตำบล ด่นทับตะโก อำเภอ จอมบึง
จังหวัด ราชบุรี

2ปรัชญา

ปรัชญา

วิสัยทัศ เศรษฐกิจสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมใสพัฒนา ชาวประชาสุขสันต์ เชิดชูธรรม พัฒนาอาชีพก้าวหน้า นำสู่สุขภาพ ปราบปรามยาเสพติด

3ลักษณะที่ตั้ง

เทศบาลด่านทับตะโกตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดราชบุรี อยู่ในเขตการปกครองของอำนาจการปกครองของอำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี มีพื้นที่ทั้งหมด 4.59 ตารางกิโลเมตร ห่างจากตัวจังหวัดราชบุรี จังหวัดราชบุรี ทางรถยนต์ประมาณ 46 กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพมหานคร ทางรถยนต์ประมาณ 150 กิโลเมตร

4บุคลากร

หน่วยงานเทศบาล
1. นาย นายประสิทธิ์ ศุภมาสเรืองศรี ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลด่านทับตะโก
2. นางสาว สมจิต ลิ้มรัตนเมฆา ตำแน่นง ปลัดเทศบบาลตำบลด่านทับตะโก
3. นางสาว เขมินทรา ชาญอักษร ตำแหน่ง รักษาการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
4. นายชัยนาม ห้อยระย้า ตำแหน่นง รักษาการแทนหัวหน้ากองสาธารณสุข
5. นางพุริยา นิลวานิช ตำแหน่ง หัวหน้ากองคลัง
6.นายพีรคนย์ กุญแจทอง ตำแหน่ง หัวหน้ากองช่อง

การเรียนรู้เรื่องเว็บบล๊อก

13 ต.ค.2551 มาอบรมวันนี้ เรียนยากมาก ไม่รุ้เรื่องเลย มีปัญหานิดๆ แต่ก็ได้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่ไม่เคยเรียนแต่ยากมาก แต่ก็ดี