วันอังคารที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2551

3ลักษณะที่ตั้ง

เทศบาลด่านทับตะโกตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดราชบุรี อยู่ในเขตการปกครองของอำนาจการปกครองของอำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี มีพื้นที่ทั้งหมด 4.59 ตารางกิโลเมตร ห่างจากตัวจังหวัดราชบุรี จังหวัดราชบุรี ทางรถยนต์ประมาณ 46 กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพมหานคร ทางรถยนต์ประมาณ 150 กิโลเมตร

ไม่มีความคิดเห็น: