วันพุธที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2551

คำขวัญราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง
เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่
ตื่นใจถ้ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน
เพลิงค้างคาวร้อยร้อย ยานยี่สกปลาดี

ไม่มีความคิดเห็น: