วันอังคารที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2551

2ปรัชญา

ปรัชญา

วิสัยทัศ เศรษฐกิจสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมใสพัฒนา ชาวประชาสุขสันต์ เชิดชูธรรม พัฒนาอาชีพก้าวหน้า นำสู่สุขภาพ ปราบปรามยาเสพติด

ไม่มีความคิดเห็น: